Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: hacking
Vào lúc: 2019-03-29 17:19:02
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-08-16 00:00:00
Darius_Noxus
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-09-06 05:36:09
2019-03-29 17:19:03
Offline
***.***.***.143
1433 giờ
32
346,997 $
( Trong người: 55,350 | Ngân hàng: 291,647 )
86
None ( 568.82001, 1446.55005, 6000.47998 )
2000-03-23

Cargobob

Vị trí đỗ: Las Venturas Airport
Máu: 915
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Desert Eagle - MP5
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 75 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 703
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 83 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 18 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1911
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 51 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 112 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 19086

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 352

Có thể giao dịch

ID: 18644

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn