Christina_Perri

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
2
Crimes
2013-07-17 12:43:25
2019-09-15 21:40:23
Offline
***.***.***.250
2724 giờ
39
181,052,458 $
( Trong người: 1,867,840 | Ngân hàng: 179,184,618 )
125
None ( 1397.96997, -20.01, 1001.01001 )
1991-05-03

PCJ-600

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 17 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Walton

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 958
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 205 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bobcat

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 904
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Squalo

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 912
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 903
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19161

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19776

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn