Charlie_Paulx

VIP Sliver

0
Warnings
5
Arrested
11
Crimes
2018-01-14 11:53:46
2019-09-15 20:01:53
Offline
***.***.***.163
567 giờ
18
89,959,230 $
( Trong người: 4,512,384 | Ngân hàng: 85,446,846 )
69
Commerce ( 1475.03003, -1752.45996, 15.45 )
1995-03-31

ZR3 50

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2871
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1911
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Mower

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sabre

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 737
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 19019

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn