Cesar_Ruki
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-01-30 14:36:21
2019-08-17 21:47:50
Offline
***.***.***.31
2272 giờ
40
7,541,528 $
( Trong người: 801,648 | Ngân hàng: 6,739,880 )
125
Santa Flora ( -2677.80005, 627.84998, 14.45 )
1999-11-16

Willard

Vị trí đỗ: Financial
Máu: 824
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: AK-47 - AK-47 - AK-47
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 890
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 870
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 962
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 76 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 952
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 48 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19823

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 19823

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn