Buffz_CaKhia

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
Không rõ
2019-10-18 14:59:56
Offline
***.***.***.229
425 giờ
19
772,329 $
( Trong người: 239,536 | Ngân hàng: 532,793 )
6
Market ( 1129.63, -1545.14001, 14.59 )
1991-01-01

NRG-500

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 23 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 763
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 81 () - 34 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 941
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 220 () - 138 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: Market
Máu: 924
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 978
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 70 () - 70 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Uranus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

DFT-30

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 937
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Kart

Vị trí đỗ: Market
Máu: 641
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 451
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 965
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 122 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19023

Có thể giao dịch

ID: 18633

Không thể giao dịch

ID: 18875

Không thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 18968

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn