Blue_Greensus
0
Warnings
0
Arrested
3
Crimes
Không rõ
2019-08-14 00:19:43
Offline
***.***.***.109
2027 giờ
40
43,750,543 $
( Trong người: 491,423 | Ngân hàng: 43,259,120 )
102
Idlewood ( 1962.29004, -1678.59998, 16.26 )
1999-02-02

Blista Compact

Vị trí đỗ: Green Palms
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 95 () - 91 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 63 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 901
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 15 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Market
Máu: 999
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 52 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1800
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 91 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19637

Có thể giao dịch

ID: 19038

Có thể giao dịch

ID: 2226

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn