Alex_Ortega

VIP Sliver

0
Warnings
2
Arrested
9
Crimes
2017-12-14 18:06:49
2019-09-14 13:39:35
Offline
***.***.***.168
432 giờ
15
33,936,662 $
( Trong người: 8,850,085 | Ngân hàng: 25,086,577 )
46
Idlewood ( 1821.81995, -1578.19995, 13.06 )
2000-03-19

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 612
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 2096
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6709
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 252 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 19422

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 339

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn