Adison_Tran
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-05-04 11:55:30
2019-08-22 20:46:17
Offline
***.***.***.24
1112 giờ
27
1,618,862 $
( Trong người: 420 | Ngân hàng: 1,618,442 )
44
Temple ( 958.25, -941.03003, 40.23 )
1995-12-15

Patriot

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2850
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dinghy

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 738
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 83 () - 20 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Broadway

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 457
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 114 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jester

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 972
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Flash

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1538
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sparrow

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 956
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 54 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 3199
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 848
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: 19162

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18642

Không thể giao dịch

ID: 18936

Có thể giao dịch

ID: 19200

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn