ATF_Limit
0
Warnings
1
Arrested
4
Crimes
2018-02-24 13:51:11
2019-08-13 22:55:10
Offline
***.***.***.58
631 giờ
18
53,837,024 $
( Trong người: 38,460,585 | Ngân hàng: 15,376,439 )
30
Rodeo ( 620.27002, -1425.88, 13.9 )
2000-05-01

Infernus

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 820
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cabbie

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Taxi

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18635

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

ID: 18635

Có thể giao dịch

ID: 18635

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn