Bảng xếp hạng Nhà thám hiểm đại tài
# Tên Cấp độ Kinh nghiệm Phe phái Thời gian chơi Tình trạng
AnhJ_Be 42
34.5%
Los Santos 2535 giờ Offline
Homie_Noo

VIP Gold

37
95.14%
Los Santos 1667 giờ Offline
Kid_Map 37
41.01%
San Fierro 2722 giờ Offline
4 Kwon_Yuri 35
0.26%
San Fierro 2496 giờ Offline
5 Hoa_GoodBoy 34
73.9%
Los Santos 3181 giờ Offline
6 TuCa_FML 34
1.45%
San Fierro 2828 giờ Offline
7 TayMon_Khanh 33
75.29%
Los Santos 2187 giờ Offline
8 PhamDuy_Khiem 32
99.65%
San Fierro 1281 giờ Offline
9 Quan_Idol 32
87.97%
Los Santos 939 giờ Offline
10 Alexander_KenS

VIP Gold

32
13.77%
Los Santos 1758 giờ Offline
11 Ken_Rosenberg 31
83.47%
Los Santos 1780 giờ Offline
12 Thats_Culua 31
56.17%
San Fierro 126 giờ Offline
13 Hoang_Tuann 31
35.74%
San Fierro 892 giờ Offline
14 Ngoc_My

VIP Gold

30
3.67%
Los Santos 1258 giờ Offline
15 George_Campbell 29
92.59%
San Fierro 1769 giờ Offline
16 Mike_MacCarthy 29
91.79%
San Fierro 828 giờ Online
17 Shelby_Gwen 29
81.82%
San Fierro 1547 giờ Offline
18 Hoang_Tuan 29
37.68%
San Fierro 786 giờ Offline
19 Reyy_Z 29
18.29%
San Fierro 1296 giờ Offline
20 Real_Johnson 29
14.8%
San Fierro 1100 giờ Offline
21 CaLi_Tran 29
10.13%
San Fierro 2283 giờ Offline
22 KinG_Dubaii

VIP Gold

29
4.26%
Los Santos 2551 giờ Offline
23 Linh_Bashi

VIP Gold

29
3.3%
San Fierro 810 giờ Online
24 Vang_Ls 28
80.01%
San Fierro 576 giờ Offline
25 Elizabeth_Alexandra 28
79.61%
San Fierro 1416 giờ Offline
26 Hidy_Scofields 28
79.35%
San Fierro 1581 giờ Offline
27 Kid_Quad 28
77.67%
Los Santos 522 giờ Offline
28 Sony_NoSwSoN 28
70.93%
San Fierro 2184 giờ Offline
29 NguyenThai_Wang

VIP Sliver

28
65.77%
Los Santos 1334 giờ Online
30 Chu_Muoi

VIP Gold

28
62.9%
San Fierro 1729 giờ Online
31 Tony_Montana 28
59.25%
San Fierro 720 giờ Offline
32 OG_Loc 28
58.93%
San Fierro 1905 giờ Offline
33 Under_Fraternity 28
57.93%
Los Santos 479 giờ Offline
34 Luong_Nam 28
53.53%
San Fierro 384 giờ Offline
35 Le_BaoHuy 28
53.32%
San Fierro 1353 giờ Offline
36 George_Hughes 28
50.01%
San Fierro 532 giờ Offline
37 Hung_Grover 28
45.02%
Los Santos 584 giờ Offline
38 SuHuynh_Tan 28
40.61%
Los Santos 1263 giờ Online
39 John_Edwards 28
39.35%
San Fierro 1071 giờ Offline
40 Baru_Mo 28
30.32%
San Fierro 1415 giờ Offline
41 Mafues_Stament 28
27.13%
San Fierro 1133 giờ Offline
42 Iam_Shipper 28
26.41%
San Fierro 685 giờ Offline
43 Bong_Breaker 28
23.68%
San Fierro 960 giờ Offline
44 Scout_Teddy 28
11.39%
San Fierro 950 giờ Offline
45 GoGa_Luther 28
9.88%
San Fierro 289 giờ Offline
46 best_ofwas 27
75.39%
San Fierro 913 giờ Offline
47 thanh_khanh 27
65.59%
Los Santos 1532 giờ Offline
48 xinh_ngoan

VIP Gold

27
64.35%
Los Santos 1609 giờ Offline
49 Kwon_Moon 27
52.85%
San Fierro 1575 giờ Offline
50 Alad_Din 27
38.83%
San Fierro 1122 giờ Offline
51 Nohara_Rin

VIP Gold

27
12.97%
San Fierro 1872 giờ Offline
52 Toby_Truong 27
11.07%
Los Santos 1139 giờ Offline
53 Charles_Nicholas 26
95.14%
Los Santos 1132 giờ Offline
54 PiTou_Edgar 26
77.66%
Los Santos 1805 giờ Offline
55 Minh_Tjen 26
70.32%
Los Santos 1308 giờ Offline
56 Jack_William 26
67.59%
San Fierro 885 giờ Offline
57 Ken_Natsu 26
54.26%
San Fierro 633 giờ Offline
58 vohoai_hieu

VIP Gold

26
44.53%
Los Santos 2050 giờ Offline
59 ND_Long 26
43.46%
San Fierro 1006 giờ Offline
60 Marthew_Malacher 26
30.16%
Los Santos 730 giờ Offline
61 Sir_Galletas 26
27.97%
San Fierro 1575 giờ Offline
62 Cyrus_KingS 26
13.74%
San Fierro 693 giờ Offline
63 David_Minions 26
11.69%
San Fierro 1539 giờ Offline
64 Aaron_Rothschild 26
6.21%
Los Santos 1589 giờ Offline
65 LonqDinh_Quang 26
5.25%
San Fierro 1129 giờ Offline
66 Whisper_Peanut

VIP Gold

25
83.9%
Los Santos 1496 giờ Offline
67 RoTi_Dominich 25
80.02%
Los Santos 808 giờ Offline
68 Jiro_VinSmoke 25
64.01%
Los Santos 1328 giờ Offline
69 Cong_Nam 25
59.24%
Los Santos 893 giờ Offline
70 Khon_Z 25
31.53%
San Fierro 687 giờ Offline
71 GTA_Junichiro 25
28.09%
San Fierro 950 giờ Offline
72 Ngoquoc_Viet

VIP Gold

25
25.75%
San Fierro 1372 giờ Offline
73 Pamel_Shangeo 25
21.68%
San Fierro 627 giờ Offline
74 Vincent_Kompany

VIP Sliver

25
12.27%
San Fierro 914 giờ Offline
75 NguyenQuang_Vinh 25
9.62%
Los Santos 1017 giờ Offline
76 Speed_Nam 25
8.74%
San Fierro 652 giờ Offline
77 LaughingCoffin_Gen 24
96.13%
San Fierro 709 giờ Offline
78 BosS_Netker 24
78.51%
Los Santos 377 giờ Offline
79 Nhi_Nhi 24
72.86%
San Fierro 1028 giờ Offline
80 Alessia_Sam 24
72.15%
Los Santos 1779 giờ Offline
81 Ngoc_Ha

VIP Gold

24
68.68%
Los Santos 1756 giờ Offline
82 pewdiepie_manh 24
61.63%
Los Santos 787 giờ Offline
83 Leonard_Smith 24
52.4%
Los Santos 1232 giờ Offline
84 Khiem_Pham

VIP Gold

24
41.13%
Los Santos 2518 giờ Offline
85 PhucVinhO_Avengers 24
40.47%
Los Santos 1548 giờ Offline
86 Cristone_Yeppi 24
39.37%
San Fierro 1710 giờ Offline
87 Trann_Duyy 24
36.27%
Los Santos 375 giờ Offline
88 Son_Leo 24
28.05%
Los Santos 890 giờ Offline
89 John_kelerman 24
25.5%
San Fierro 494 giờ Offline
90 Pawn_Tai 24
25.46%
Los Santos 765 giờ Offline
91 loazen_binger 24
18.64%
Los Santos 1043 giờ Offline
92 Mr_Ann 24
14.63%
Los Santos 502 giờ Offline
93 TranHao_Namm 24
8.51%
Los Santos 1530 giờ Offline
94 Peter_Hai 24
8.04%
San Fierro 870 giờ Offline
95 Alex_Clinton 23
96.05%
Los Santos 732 giờ Offline
96 GD_Haii 23
94.4%
Los Santos 363 giờ Offline
97 David_Daredevil 23
88.6%
Los Santos 679 giờ Offline
98 Long_Tan 23
87.63%
San Fierro 864 giờ Offline
99 Phat_Gamer 23
86.97%
Los Santos 1051 giờ Offline
100 Beoo_Z 23
78.49%
San Fierro 1363 giờ Offline