Bảng xếp hạng Chơi nhiều nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Joe_Hart 69 367,413 5945 giờ Offline
Ray_Jacobs 57 30,136,970 4672 giờ Offline
Rob_Lucci 66 872,023 3957 giờ Offline
4 Rick_Ross

VIP Sliver

54 10,212,390 3555 giờ Offline
5 PrinCess_Tu_Tu

VIP Gold

56 1,785 3521 giờ Offline
6 Tom_Achilles 57 20,851,175 3481 giờ Offline
7 Hino_Style 56 3,555,429 3461 giờ Offline
8 Christopher_Diaz

VIP Gold

56 309,089 3367 giờ Online
9 Nhat_Smile

VIP Gold

55 17,017 3228 giờ Online
10 Del_Piero

VIP Gold

46 225,178 3208 giờ Offline
11 Pino_Nathan 49 12,226,563 3193 giờ Online
12 Hoa_GoodBoy 48 2,607,130 3181 giờ Offline
13 Barama_Madara 48 4,141,973 3114 giờ Offline
14 Brock_Lesnar 55 283,424 3070 giờ Offline
15 Jame_Nicolas 38 2,326,638 3069 giờ Offline
16 Carios_Lehder 51 43,619 3059 giờ Offline
17 BeeTroll_Harlow 75 5,545,019 3010 giờ Offline
18 Jet_Tran 44 2,441,916 2913 giờ Offline
19 TuCa_FML 42 788,941 2828 giờ Offline
20 Sony_Khang

VIP Gold

46 421,774 2818 giờ Online
21 Sjn_Bum 50 260,503 2777 giờ Offline
22 Vuong_NamHung 35 112,478 2777 giờ Offline
23 Mr_Tee 30 2,569,390 2738 giờ Offline
24 Kid_Map 45 1,231,650 2722 giờ Offline
25 Mr_Saitoh 52 295,583 2721 giờ Offline
26 Cong_LongR 27 29,938,464 2642 giờ Offline
27 Sang_Dumbo 45 58,519 2637 giờ Offline
28 Sony_Nhan

VIP Gold

50 26,892 2630 giờ Offline
29 Austin_Pittman 47 1,591 2624 giờ Offline
30 Kin_Master 38 29,283,188 2605 giờ Offline
31 Luan_Sebastian

VIP Gold

46 4,273,611 2596 giờ Offline
32 Bi_Duy 43 146,791 2571 giờ Offline
33 KinG_Dubaii

VIP Gold

44 2,900,236 2551 giờ Offline
34 NgoHong_Phat 44 5,407,909 2550 giờ Offline
35 Kip_Another 54 118,252 2538 giờ Offline
36 AnhJ_Be 45 71,900 2535 giờ Offline
37 Linh_TeeAy 51 282,576 2531 giờ Offline
38 Christina_Perri 38 44,800 2525 giờ Offline
39 Phu_Kute 54 249,931 2524 giờ Offline
40 Khiem_Pham

VIP Gold

45 37,155 2518 giờ Offline
41 Free_Doom 36 4,034,760 2505 giờ Offline
42 Kwon_Yuri 43 1,392,219 2496 giờ Offline
43 Devil_Pham 45 67,725 2442 giờ Offline
44 Dan_Cooper 45 29,402 2391 giờ Offline
45 joe_Gallo 41 3,141,986 2361 giờ Offline
46 Dracule_Mihawk 45 666,912 2303 giờ Offline
47 Tom_Alexanderz 42 1,868,711 2297 giờ Offline
48 Big_Smoke 34 2,036,006 2290 giờ Offline
49 CaLi_Tran 44 517,691 2283 giờ Offline
50 Varios_Cody 38 2,326,293 2271 giờ Offline
51 Cesar_Ruki 40 739,098 2269 giờ Offline
52 OcChO_Jaian 41 1,414,766 2268 giờ Offline
53 Tyga_Jonson 39 159,650 2267 giờ Online
54 Geogre_Kante 45 75,085 2264 giờ Offline
55 Blake_William 40 178,131 2261 giờ Offline
56 Hoac_ChieuAnh 47 2,503,366 2231 giờ Offline
57 HaiLua_Hennessy 42 470,473 2226 giờ Offline
58 Zerdali_Sierra 44 232,264 2218 giờ Offline
59 Daniel_Peter 46 429,723 2214 giờ Offline
60 Timo_Luciano 38 27,119 2211 giờ Offline
61 Ken_Devil 36 4,961,105 2200 giờ Offline
62 ArThas_WarMasTer 40 1,673 2199 giờ Offline
63 Chi_Le 39 49,016 2194 giờ Offline
64 TayMon_Khanh 43 98,554 2187 giờ Offline
65 Sony_NoSwSoN 34 1,041,328 2184 giờ Offline
66 Vermouth_Dustov 45 3,535,052 2168 giờ Offline
67 Dolce_Gabbana 30 295,594 2168 giờ Offline
68 Kyal_Miracle 43 1,203,760 2167 giờ Offline
69 Nguyen_NhatNam 34 11,000 2152 giờ Offline
70 Tatsumi_Mine 43 2,162,682 2150 giờ Offline
71 Joyce_Christian 40 82,825 2131 giờ Offline
72 Payment_Forme 42 2,461,760 2126 giờ Offline
73 Kirigaya_Suguha 34 13,257 2125 giờ Offline
74 Pham_Thong 47 7,146,434 2118 giờ Offline
75 Viincent_Kyn 43 478,967 2115 giờ Offline
76 Dee_Mask 33 0 2107 giờ Offline
77 Gray_Schmitd 37 963,089 2105 giờ Offline
78 Pilo_Yacacharies 39 674,873 2103 giờ Offline
79 Kinh_Thanh 36 44,437 2101 giờ Offline
80 David_James 44 0 2098 giờ Offline
81 Agen_Tino 41 540,270 2097 giờ Offline
82 Nhan_Nguyenn 38 121,479 2094 giờ Offline
83 Trishie_Darlence 36 0 2093 giờ Offline
84 Gabriel_Izzy 39 471,140 2089 giờ Offline
85 tu_firestorm 42 6,546,927 2088 giờ Offline
86 Tom_Ryder 44 1,842,826 2088 giờ Offline
87 Seo_Yeon

VIP Sliver

45 1,567,553 2084 giờ Offline
88 Tam_Mao 35 401,253 2080 giờ Offline
89 Varios_Vandiel 48 82,990 2079 giờ Offline
90 Syn_Tran 47 424,854 2071 giờ Offline
91 Lewis_Shapley 37 525,026 2067 giờ Offline
92 Pia_BoPia

VIP Gold

39 2,468,148 2055 giờ Offline
93 Dec_Marcus 38 2,981,832 2054 giờ Offline
94 vohoai_hieu

VIP Gold

39 330,632 2050 giờ Offline
95 Beau_Cannavaros 41 2,751,920 2045 giờ Offline
96 Nguyen_HoangMinh 38 4,892,987 2044 giờ Offline
97 Zane_Max 43 2,749,120 2039 giờ Offline
98 Avery_Carrington 31 126,282,000 2034 giờ Offline
99 Carson_Edward 35 12,726,553 2022 giờ Offline
100 Blue_Greensus 40 1,566,484 2020 giờ Offline