Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam
Vào lúc: 2019-01-30 00:04:00
Sẽ mở khóa vào lúc: 2032-10-08 00:00:00
pewdiepie_manh
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-06-13 14:23:37
2019-04-10 16:47:53
Offline
***.***.***.129
787 giờ
20
210,014,275 $
( Trong người: 913,675 | Ngân hàng: 209,100,600 )
46
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
2006-02-03

Mower

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 815
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Securicar

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 3759
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 157 () - 202 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2867
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 3370
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 187 () - 182 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1683
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 18941

Có thể giao dịch

ID: 18919

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn