Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: wall-hack
Vào lúc: 2018-12-08 11:22:32
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-04-07 00:00:00
best_ofwas
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-07-18 09:31:41
2019-01-09 16:10:14
Offline
***.***.***.66
913 giờ
24
32,451,172 $
( Trong người: 5,851,000 | Ngân hàng: 26,600,172 )
78
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
2000-11-05

Reefer

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 844
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 954
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: - Shotgun
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Skimmer

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle - MP5
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Journey

Vị trí đỗ: Angel Pine
Máu: 863
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Vortex

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 98 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Monster A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 898
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 956
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 576
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 33 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Banshee

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 849
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 835
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 10 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 898
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 26 () - 108 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19120

Có thể giao dịch

ID: 19083

Có thể giao dịch

ID: 19109

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 19080

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19006

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn