Whisper_Peanut

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-04-23 17:07:04
Offline
***.***.***.61
1489 giờ
32
20,665,741 $
( Trong người: 65,741 | Ngân hàng: 20,600,000 )
43
Queens ( -2429.05005, 514.52002, 29.93 )
1999-08-20

Alpha

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 1 () - 158 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Burrito

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 888
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19422

Có thể giao dịch

ID: 358

Không thể giao dịch

ID: 18649

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

ID: 19140

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn