Thats_Culua
0
Warnings
1
Arrested
0
Crimes
2018-09-03 10:11:25
2019-04-09 17:01:13
Offline
***.***.***.65
126 giờ
8
562,288 $
( Trong người: 481,717 | Ngân hàng: 80,571 )
15
Shady Creeks ( -1480.72998, -2537.51001, 62.85 )
1998-06-08

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 2667
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 5605
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 56 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 520
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 805
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 105 () - 52 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19112

Không thể giao dịch

ID: 372

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn