Sir_Galletas

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-02-07 11:17:37
2019-03-27 14:57:52
Offline
***.***.***.139
1575 giờ
29
204,165 $
( Trong người: 95,219 | Ngân hàng: 108,946 )
79
Market ( 1296.18994, -1446.29004, 0.44 )
2001-09-23

Flash

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 19064

Không thể giao dịch

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn