PiTou_Edgar
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-11-05 02:55:26
2019-04-16 20:47:15
Offline
***.***.***.96
1805 giờ
31
10,883,016 $
( Trong người: 1,913,745 | Ngân hàng: 8,969,271 )
47
Market ( 1183.93994, -1257.94995, 18.9 )
1995-10-17

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3431
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 956
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 225 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 138 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 82 () - 40 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Chinatown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 83 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: None
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Turismo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1815
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 77 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

BF Injection

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Greenwood

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Washington

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 952
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 97 () - 108 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2937
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 46 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Beagle

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 955
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 27 () - 27 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tampa

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 5287
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Ocean Docks
Máu: 1087
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 59 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Squalo

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1365
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19015

Có thể giao dịch

ID: 1577

Có thể giao dịch

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 2054

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 2406

Có thể giao dịch

ID: 2035

Không thể giao dịch

ID: 2036

Không thể giao dịch

ID: 19893

Có thể giao dịch

ID: 19163

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn