Phu_Kute
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-07-01 00:37:47
2019-03-17 23:07:13
Offline
***.***.***.170
2524 giờ
54
625,002 $
( Trong người: 249,931 | Ngân hàng: 375,071 )
14
Pershing Square ( 1504.08997, -1636.19995, 14.05 )
2000-11-08

Hermes

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 988
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 998
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 198 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1434
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Kart

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 959
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 11738

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 362

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 359

Có thể giao dịch

ID: 359

Có thể giao dịch

ID: 18968

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn