Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Group
Vào lúc: 2018-12-01 01:23:12
Sẽ mở khóa vào lúc: 2032-08-09 00:00:00
Phat_Gamer
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-06-18 03:47:56
2018-11-25 16:52:46
Offline
***.***.***.131
1051 giờ
27
2,573,786 $
( Trong người: 2,361,476 | Ngân hàng: 212,310 )
42
Queens ( -2414.83008, 506.63, 30.08 )
1999-04-16

NRG-500

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Buffalo

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2908
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Duneride

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 937
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 885
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1327
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 101 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Truck

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 4741
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 363

Có thể giao dịch

ID: 18968

Có thể giao dịch

ID: 18916

Có thể giao dịch

ID: 19028

Có thể giao dịch

ID: 18934

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn