Pham_Thong
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-07-14 12:01:05
2019-03-16 10:59:04
Offline
***.***.***.0
2118 giờ
47
7,201,466 $
( Trong người: 7,146,434 | Ngân hàng: 55,032 )
42
Vinewood ( 949.89001, -1164.87, 22.91 )
1914-01-01

Buffalo

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 693
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2458
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 169 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 848
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 88 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18920

Có thể giao dịch

ID: 362

Có thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 19083

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 19080

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19200

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn