Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Giam-An
Vào lúc: 2019-03-07 16:56:24
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-04-21 00:00:00
Peter_Hai
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-03-23 18:07:44
2019-02-18 12:53:36
Offline
***.***.***.68
870 giờ
22
5,000 $
( Trong người: 5,000 | Ngân hàng: 0 )
24
Little Mexico ( 1775.21997, -1727.35999, 13.38 )
1996-10-28

Stratum

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1478
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: City Hall
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 32 () - 71 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18925

Không thể giao dịch

ID: 19037

Không thể giao dịch

ID: 19079

Không thể giao dịch

ID: 19078

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 365

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn