NguyenQuang_Vinh
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2018-12-25 21:08:52
Offline
***.***.***.241
1017 giờ
28
76,367,916 $
( Trong người: 64,028 | Ngân hàng: 76,303,888 )
33
Downtown Los Santos ( 1525.18994, -1346.85999, 260.98999 )
1990-09-25

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 814
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 643
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 697
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Berkley's RC Van

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 993
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 942
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4939
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 766
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4805
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: None
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 127 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Vortex

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 5836
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 4 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 18954

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn