Ngoquoc_Viet

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
1
Crimes
2015-06-01 11:15:37
2019-04-24 19:35:45
Offline
***.***.***.93
1369 giờ
29
25,196,041 $
( Trong người: 627,715 | Ngân hàng: 24,568,326 )
109
Santa Flora ( -2684.86011, 613.75, 15.29 )
1918-05-01

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1972
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 807
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1994
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FCR-900

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 975
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18638

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn