Minh_Tjen
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-05-05 17:11:49
2019-03-20 15:09:02
Offline
***.***.***.87
1308 giờ
29
93,483,420 $
( Trong người: 268,780 | Ngân hàng: 93,214,640 )
0
Market ( 1314.01001, -1417.52002, 15.01 )
1999-12-29

Trailer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 831
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 57 () - 57 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Moonbeam

Vị trí đỗ: Market
Máu: 849
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 27 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Market
Máu: 999
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 652
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1869
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 41 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 837
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 55 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Market
Máu: 854
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 913
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 941
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 55 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 965
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 109 () - 38 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 864
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 91 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 124 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 325

Có thể giao dịch

ID: 18901

Có thể giao dịch

ID: 19011

Có thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn