Linh_TeeAy
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-06-15 08:41:52
2019-03-21 20:16:04
Offline
***.***.***.229
2531 giờ
51
6,488,191 $
( Trong người: 282,576 | Ngân hàng: 6,205,615 )
166
El Corona ( 1811.53003, -1900.93994, 17.22 )
2002-03-18

Sanchez

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47 - AK-47
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 944
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mower

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 919
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 566
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 859
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1993
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47 - AK-47
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Glendale

Vị trí đỗ: Market
Máu: 787
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Trailer

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Trailer A

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

RoadTrain

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Desert Eagle - Desert Eagle - Desert Eagle
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1721
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: AK-47 - AK-47
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BMX

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47 - AK-47 - AK-47
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1823
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 84 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Remington

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Club

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Tornado

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Uranus

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19576

Có thể giao dịch

ID: 18968

Không thể giao dịch

ID: 18952

Có thể giao dịch

ID: 19591

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 902

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 19320

Có thể giao dịch

ID: 19320

Có thể giao dịch

ID: 18876

Có thể giao dịch

ID: 370

Có thể giao dịch

ID: 19591

Có thể giao dịch

ID: 19525

Có thể giao dịch

ID: 19525

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 19320

Có thể giao dịch

ID: 1520

Có thể giao dịch

ID: 19583

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 19472

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn