Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/GiamAn/CTV03
Vào lúc: 2019-04-11 20:06:32
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-06-10 00:00:00
Le_BaoHuy
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-11-26 17:35:16
2019-01-31 22:52:53
Offline
***.***.***.134
1353 giờ
27
1,440,442 $
( Trong người: 1,238,003 | Ngân hàng: 202,439 )
6
Shady Creeks ( -1816.85999, -2528.28003, 53.57 )
2010-10-15

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 951
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1910
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19160

Không thể giao dịch

ID: 18642

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn