Kin_Master
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-02-11 19:02:32
2019-04-08 23:04:27
Offline
***.***.***.77
2605 giờ
38
29,944,780 $
( Trong người: 29,283,188 | Ngân hàng: 661,592 )
36
Market ( 1178.92004, -1309.67004, 13.73 )
1990-10-31

Huntley

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Ocean Docks
Máu: 963
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Buffalo

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Slamvan

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 855
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Securicar

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 816
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Comet

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sentinel

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tahoma

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 706
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 684
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19894

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 371

Có thể giao dịch

ID: 19469

Có thể giao dịch

ID: 19352

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 11245

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn