Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: giam-an/CTV03
Vào lúc: 2019-04-21 13:47:53
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-05-21 00:00:00
Jiro_VinSmoke
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-01-15 18:57:35
Offline
***.***.***.143
1328 giờ
36
14,200,749 $
( Trong người: 697,634 | Ngân hàng: 13,503,115 )
105
Paradiso ( -2662.84009, 885.67999, 79.29 )
1999-07-11

Hermes

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 858
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Green Palms
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 116 () - 82 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Green Palms
Máu: 843
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Blueberry Acres
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 886
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Paradiso
Máu: 882
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1609
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 347

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19318

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn