Jet_Tran
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-05-03 22:18:57
2019-03-20 13:22:14
Offline
***.***.***.202
2913 giờ
44
21,598,676 $
( Trong người: 2,441,916 | Ngân hàng: 19,156,760 )
109
Ganton ( 2258.12988, -1647.09998, 15.49 )
1990-08-17

Police Maverick

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

HPV1000

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 854
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Feltzer

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 232 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 945
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 184 () - 184 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1828
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 4864
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tornado

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Alpha

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 360

Có thể giao dịch

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 360

Có thể giao dịch

ID: 1242

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 11704

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn