Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Anti-Cheat: Ghost Hacking
Vào lúc: 2018-11-04 19:27:23
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-05-03 00:00:00
Jack_William
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-10-10 13:27:48
2018-11-04 19:27:27
Offline
***.***.***.147
885 giờ
25
50,472,098 $
( Trong người: 115,000 | Ngân hàng: 50,357,098 )
33
El Corona ( 1746.91003, -1899.96997, 29.96 )
1999-07-28

Glendale

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 903
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 2632
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 233 () - 233 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 857
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 91 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Financial
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 66 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 19006

Có thể giao dịch

ID: 19009

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn