Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam
Vào lúc: 2019-02-13 00:10:46
Sẽ mở khóa vào lúc: 2032-10-22 00:00:00
George_Hughes
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-09-25 09:37:52
2019-02-12 22:01:34
Offline
***.***.***.165
532 giờ
17
17,110,224 $
( Trong người: 12,322,030 | Ngân hàng: 4,788,194 )
21
Downtown ( -1816.82996, 400.87, 17.13 )
2003-11-12

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 992
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 60 () - 125 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 676
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 92 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 925
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 80 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19423

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn