Daniel_Peter
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-12-10 15:26:49
2019-04-09 20:09:07
Offline
***.***.***.52
2214 giờ
46
701,999 $
( Trong người: 429,723 | Ngân hàng: 272,276 )
75
Esplanade North ( -1671.75, 1319.27002, 7.19 )
1994-10-11

Glendale

Vị trí đỗ: Cranberry Station
Máu: 972
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Slamvan

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Jester

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Voodoo

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 775
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 124 () - 56 ()
Độ bánh xe : Không có

Tropic

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 932
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 947
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 14 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 379
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 24 () - 60 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19011

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19163

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn