Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Giam-an
Vào lúc: 2019-04-04 10:51:46
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-06-03 00:00:00
CaLi_Tran
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-03-07 23:18:31
Offline
***.***.***.237
2283 giờ
44
631,249 $
( Trong người: 517,691 | Ngân hàng: 113,558 )
111
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
1995-09-09

Savanna

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 59 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

ID: 18968

Không thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn