Alessia_Sam
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-08-15 16:56:41
2019-04-11 20:24:12
Offline
***.***.***.119
1779 giờ
38
9,076,923 $
( Trong người: 5,414,460 | Ngân hàng: 3,662,463 )
144
Foster Valley ( -1819.31006, -502.84, 15.11 )
1996-06-07

Buffalo

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1523
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2974
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 230 () - 132 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Bandito

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2473
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 422
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 92 () - 106 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn